Zpracování osobních údajů

Vážení klienti,
na základě „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)„, si Vám dovoluji oznámit opatření, které jsem učinila v návaznosti na výše uvedené GDPR.

1. Před každým prvním měřením na přístrojích EUROPECON MEDICA a TITANIUM, požádám
nového klienta o písemný souhlas s měřením a jeho kontaktní údaje: titul, jméno, příjmení,
datum narození, bydliště, mail a telefon. Stávající klienty požádám o totéž. Bez písemného
souhlasu, nemohu vyšetření provést.

2. V případě jakékoli změny údajů, Vás opět požádám o informaci a souhlas s měřením.

3. Vaše osobní údaje, vč. kontaktních údajů, slouží výhradně k měření na přístrojích
EUROPECON MEDICA a TITANIUM.

4. Vaše osobní údaje jsou uchovávané v písemné podobě, v uzavřené skříni, v uzamčené
místnosti.

5. V termínu od 25.5.2018 již nebudu výsledky vašich měření zasílat mailem, ale budu vám je osobně předávat na flashdisku, který si přinesete a bude ve vašem vlastnictví.

6. Výsledky měření budu elektronicky skladovat pouze po dobu 5 let, následně budu vymazány.

Klientské karty s osobními údaji, budou po 5 letech skartovány.

Ing. Eva Hof Krocová
V Plzni dne 22.5.2018