Přístroje

Komplexní vyšetření zdravotního stavu provádím na následujících dvou přístrojích:

EUROPECON MEDICA

Každá buňka našeho těla vydává slabé elektromagnetické záření. To se mění s tím, jak se mění zdravotní stav buňky. A protože z buňek se skládají orgány a z nich celé naše tělo, lze právě sledováním původního záření vyhodnocovat i naše celkové zdraví.

A přesně tak funguje přístroj Medica. Do dlaně uchopíte měřící sondu a za kráký okamžik přístroj detekuje frekvenci elektromagnetického záření produkovaného Vaším tělem. Na základě analýzy naměřených dat dokáže diagnostikovat možné problémy v našem těle.

Délka vyšetření i s konzultací: 10 minut

Medica ukáže hlavní problémová místa v těle. Na ty se pak zaměříme podrobněji díky přístroji Titanium.certifikat_europecon_medica_eva_hof_krocova

OBERON TITANIUM

Sestává se z hlavových senzorů s magnetickými induktory, které jsou doplněné o hlavový laserový snímač. Ten sbírá informace z nízkých magnetických polí mozkového centra. A na tom je založen celý jeho princip. Jde o spektrální analýzu magnetických polí mozku.

Údaje následně vyhodnotí pokročilý software a počítač zobrazí získané poznatky na obrazovce.

Stav Vašeho zdraví zjistíme porovnáním dat se vzorky tělních tkání, enzymů a hormonů.

Na rozdíl od přístroje Medica zjistí Titanium i viry a parazity ve Vašem těle.

Délka vyšetření i s konzultací: 45 minut

 

Pro komplexní vyšetření zdravotního stavu je zapotřebí absolvovat obě vyšetření, jak na přístroji Oberon Titanium tak na Europecon Medica. Přečtěte si, jak vyšetření probíhá.

Tyto přístroje jsou používány lékaři nejen v Rusku, ale  i v Polsku, Rakousku, Kanadě, Španělsku a ČR.  V Německu, Švýcarsku i Polsku je vyšetření dokonce hrazeno některými zdravotními pojišťovnami.

prohlaseni o shode
Prohlášení o shodě přístroje Medica s evropskými předpisy.

 

Zamluvte si čas Vaší prohlídky. Přejděte na