Otázky a odpovědi

Je vyšetření bolestivé?

Vyšetření je zcela bezbolestné. Při vyšetření EUROPECON MEDICA, drží klient sondu v ruce. Při vyšetření TITANIEM, má sluchátka se senzorem na uších.

Jak vyšetření probíhá?

Klient se dostaví na vyšetření, kdy před tím 2 hodiny nic nejedl, ani nepil. Nemá na sobě žádné kovové součástky ani čipovou kartu a má vypnutý mobil. Klient se posadí, sepíšeme souhlas klienta s vyšetřením, kde závazně prohlásí, že nemá žádné kovové implantáty, ani kardiostimulátor a seznámí mě s léky, které bere. Následuje první vyšetření na přístroji EUROPECON MEDICA, které trvá 55 sekund. Klient drží kovovou sondu, která snímá jeho frekvence. Druhé vyšetření na TITANIU, trvá cca 20 minut a klient má na hlavě sluchátka s nekontaktním trigger senzorem. Ten vyfiltruje z mikroultrazvukových okruhů a polí informace, které převede do digitální sekvence a pomocí interface přenese do počítače. Není možné vyšetřit tímto způsobem klienty s kardiostimulátorem a epilepsií!!

Průběh vyšetření najdete krok po kroku na stránce Průběh vyšetření.

Kolik to stojí?

Vyšetření na obou přístrojích stojí dohromady 1 600 Kč. Je nutné provést diagnostiku na obou přístrojích. Je tak zajištěna křížová kontrola celkového zdravotního stavu.

Doktoři si se mnou neví rady. Dokážete mi pomoci?

Je třeba zdůraznit, že vyšetření na EUROPECONU MEDICA a TITANIU, nenahrazuje lékařské testy. Je výborným diagnostickým přístrojem a slouží především v prevenci předcházení chorob. Ukazuje možné příčiny a souvislosti v těle klienta. Záleží na vyšetřující osobě, na kolik má praxi a zkušenosti z celostní medicíny.

Koho nejčastěji léčíte?

Neléčím, pouze diagnostikuji příčiny potíží klienta. Následně mohu doporučit preparáty SIBERIAN HEALTHS, se kterými pracuji.

Jakou máte praxi?

Principům celostní medicíny a souvstažností v těle se věnuji 17 let.

Kolik lidí jste již vyšetřila?

Mou pracovnou prošli již stovky klientů. Dokázali jsme společně najít příčinu jejich zdravotních komplikací a nabídla jsem jim přírodní cestu, jak se uzdravit.

Co když je nemoc psychosomatického původu?

To je většina nemocí. V tom případě nabídnu klientovi enneagramickou psychoterapii, při které dojde k odblokování problému v těle. Tělo je geniální nástroj a spustí samoléčící procesy. Tělo a mysl jsou propojené nádoby, proto pracuji zároveň s myslí klienta i s jeho tělem.

Slyšel jsem v televizi, že přístroje tohoto typu nedokáží ukázat rakovinu?

Naopak, dokáží diagnostikovat rakovinu včas, když je v latentním stavu. Přístroje signalizují několik hlavních údajů, jako je rapidní pokles kyslíku v tepnách a buňkách. Dále zakyselení organismu a značky označí i ložisko bujení. Samozřejmě při rozhovoru s klientem zjišťuji genetické informace o rodičích, jeho stresovou zátěž a další údaje, které svědčí o jeho větší predispozici k rakovině.

 

Máte další otázky? Neváhejte mne kontaktovat